Δήμος Φλώρινας: Υποβολή πρότασης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων

Ο Δήμος Φλώρινας κατέθεσε πρόταση για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων με τίτλο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων», προϋπολογισμού 219.840 €

Πρόκειται για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 120 ανέργων εντός των διοικητικών ορίων της πόλης της Φλώρινας, οι οποίοι δύναται να παρακολουθήσουν ένα από τα εξής προγράμματα κατάρτισης:

  • Τεχνίτης Θερμομόνωσης
  • Διαχείριση και Εμπορία αγροτικών προϊόντων
  • Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Στέλεχος digital marketing Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Στέλεχος Διαχείρισης και Οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα και θα καταβληθεί στους ωφελούμενους από τον δικαιούχο, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης. Ο Δικαιούχος θα καταβάλλει και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση