Δημοσίευση 3ου τεύχους  του Newsletter του τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 31 Οκτωβρίου, 2023

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών δημοσιεύει το 3ο τεύχος του Newsletter του τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Μέσα από τις σελίδες του 3ου τεύχος, όπως και με τα προηγούμενα δύο τεύχη, οι αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις του τμήματος Γεωπονίας, όπως είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια, οι δημοσιεύσεις εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, οι συνεργασίες με φορείς και Πανεπιστήμια του Εσωτερικού και του Εξωτερικού. Επιπλέον αναδεικνύεται η συμβολή της Σχολής στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και στην πόλη της Φλώρινας με πολυποίκιλες δράσεις συνεισφοράς στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής.

Στο 3ο τεύχος γίνεται και αναφορά σε δύο πολύ σημαντικά θέματα, που κατοχυρώνουν το τμήμα Γεωπονίας ως ένα από τα καλύτερα στον Ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, που είναι  η πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) με ΑΡΙΣΤΑ (FULLY COMPLIANT) και η  απόδοση πλήρως δικαιωμάτων άσκησης του επαγγέλματος του Γεωπόνου.

Η επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος είναι agro.uowm.gr και μπορείτε να διαβάσετε το Newsletter στην ηλεκτρονική διεύθυνση,

https://agro.uowm.gr/wp-content/uploads/2023

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα,