Δράσεις ανακύκλωσης από την Τοπική Κοινότητα Αετού

Η Κοινότητα Αετού και η αρμόδια υπηρεσία του δήμου Αμυνταίου σε θέματα ανακύκλωσης καθαριότητας, συνεργάστηκαν και δημιούργησαν τρία σημεία ανακύκλωσης.
1ο Σημείο : Δημαρχείο Αετού ( Τοποθετήθηκαν 2 καινούργιοι μεγάλοι κάδοι και 2 μικροί – Πλαστικό ,Χαρτί , Γυαλί, Αλουμίνιο ).
2ο Σημείο : Πλατεία Αετού ( Τοποθετήθηκαν 2 καινούργιοι μεγάλοι κάδοι Πλαστικό, Χαρτί και υπήρχε ήδη καμπάνα για Γυαλί ).
3ο Σημείο : Έξω από κτήριο ΟΤΕ
( Τοποθετήθηκαν 3 μικροί κάδοι Πλαστικό, Γυαλί, Χαρτί ).
Σε όλα τα παραπάνω σημεία τοποθετήθηκε αλυσίδα με γαντζάκια για να είναι σταθερά & πινακίδα ανακύκλωσης.
Θερμή παράκληση να τοποθετείται τα υλικά ανακύκλωσης στον αντίστοιχο κάδο.

Όταν είναι γεμάτοι οι κάδοι μην αφήνετε τα υλικά ανακύκλωσης απέξω.
ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑ = ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ
Τηλέφωνο Υπηρεσίας
Καθαριότητας Ανακύκλωσης
2386024144
Υποχρέωση όλων να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα καθαρότερο περιβάλλον. …
Κοινότητα Αετού

Pin It

Αφήστε μια απάντηση