Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ευχαριστήρια επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Αρμενοχωρίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 18 Σεπτεμβρίου, 2023

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες του Δημοτικού σχολείου Αρμενοχωρίου ευχαριστούν θερμά τον κ. Δημήτριο Ηλιάδη, Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) του Δήμου Φλώρινας, για την υποστήριξη του εγχειρήματος δημιουργίας αυτόνομου χώρου στέγασης Σχολικής Βιβλιοθήκης στο Δημοτικό σχολείο Αρμενοχωρίου.

Ως βασικός πυλώνας της Δια Βίου Μάθησης, η νέα Σχολική Βιβλιοθήκη του Δημοτικού σχολείου Αρμενοχωρίου μπορεί πλέον να ενισχύει απρόσκοπτα την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της τοπικής σχολικής κοινότητας στην πνευματική, κοινωνικο-πολιτιστική και πολιτική ζωή.

Η Διευθύντρια του Δημοτικού σχολείου Αρμενοχωρίου

Αγάπη Βράντση

TAGGED: Δημοτικό σχολείο Αρμενοχωρίου, Εκπαίδευση,