Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ευχαριστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών & Εορδαίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 31 Μαΐου, 2023

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

 

Διά τοῦ παρόντος, εὐχαριστοῦμεν καί συγχαίρωμεν δημοσίως τήν οἰκογένειαν τῆς κ. Ἀναστασίας Νάκου ἐξ Αὐστραλίας διὰ τὴν προσφορὰν τοῦ ποσοῦ τῶν χιλίων τριακοσίων εὐρώ (1.300€), εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου π. Δημοσθένους Παπαδόπουλου, διά τήν ἀγοράν ἱατρικοῦ μηχανήματος (καρδιογράφου), πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ ἔργου τοῦ «ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕΙΟΥ» Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως.

Ἡ ἐμπράκτως ἐκδηλωθεῖσα ἀγάπη τῶν δωρητῶν πρὸς τὴν Μητέρα Ἑλλάδα καὶ τοὺς συμπατριῶτες μας εἶναι ὁμολογουμένως ἀξιέπαινος καὶ ἀξιομίμητος. Ἐκφράζοντες λοιπὸν γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ τὴν εὐγνωμοσύνη μας, εὐχόμεθα ὁ Πανάγαθος Θεὸς νὰ χαρίζῃ πλουσίαν τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν Χάριν Του. Ἡ προσφορά τους συνιστᾷ ἀξιομίμητον παράδειγμα ἐμπράκτου κατὰ Χριστὸν ἀγάπης καὶ φιλαλληλίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

TAGGED: Φλώρινα,