Ευχαριστήριο της Ιεράς Μητρόπολης Φλώρινας

theoklhtos-sev-8

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

Αἰσθανόμεθα τὴν ὑποχρέωσιν νὰ εὐχαριστήσωμεν καὶ νὰ συγχαρῶμεν δημοσίως τὸν Ἁλιευτικὸν Σύλλογον Πρεσπῶν (εἰς χωρίον Ψαράδες) διὰ τὴν προσφορὰν διακοσίων καὶ πεντήκοντα (250) κιλῶν τσιρονιῶν, ὡς καὶ τὸν κ. Νικόλαον Τραϊανόπουλον, διὰ τὴν ἐκ μέρους του προσφορὰν ὀγδοήκοντα (80) κιλῶν τσιρονιῶν, πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ ἔργου τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Εὐχόμεθα ὁλοψύχως ὁ Πανάγαθος Θεὸς νὰ χαρίζῃ πλουσίαν τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν Χάριν Του εἰς τοὺς ἀνωτέρω δωρητὰς καὶ ἡ προσφορά τους νὰ συνιστᾷ ἀξιομίμητον παράδειγμα ἐμπράκτου κατὰ Χριστὸν ἀγάπης καὶ φιλαλληλίας, ἰδίως εἰς τοὺς παρόντας κρισίμους καιρούς.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Pin It

Αφήστε μια απάντηση