Έγκριση μελέτη θραύσης των Φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της Π.Ε. Φλώριναςαπό από την Οικονομική Επιτροπή.

             

Εγκρίθηκε και παρελήφθη σήμερα Παρασκευή 28 Μαΐου 2021,  από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η «Μελέτη θραύσης των Φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της Π.Ε. Φλώρινας και μελέτη Διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκης» J-CROSS.

Αντικείμενο της παραδοτέας μελέτης είναι η διερεύνηση της κινήσεως του πλημμυρικού κύματος, που θα προέλθει από τυχόν κατάρρευση των φραγμάτων και ειδικότερα, της ταχύτητας, του ύψους του μετώπου του κύματος, της περιβάλλουσας του μετώπου και του βάθους κατακλίσεως σε διάφορες χρονικές στιγμές, τόσο για απότομη όσο και για βαθμιαία κατάρρευση του φράγματος.

Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι η προστασία του περιβάλλοντος και των υποδομών αλλά και η ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση