Έγκριση ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Μακεδονίας για την εφαρμογή των μέτρων της βιολογικής γεωργίας

PERIFEREIA-DYT-MAKEDONIAS-7Έγκριση ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων της βιολογικής γεωργίας

Στην έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων της βιολογικής γεωργίας προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017.
Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
Το Περιφερειακό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση Α π ο φ ά σ ι σ ε ομόφωνα

Την έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων της βιολογικής γεωργίας με το οποίο ζητά :
1. Να γίνει χωρική κατανομή του διαθέσιμου ποσού ανά περιφέρεια με κριτήριο κατ’ ελάχιστον το ποσό που πήρε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στις προηγούμενες περιόδους ή εναλλακτικά να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του Μέτρου.
2. Να διασφαλιστεί πλήρως με οποιοδήποτε τρόπο η ένταξη των παραγωγών πλήρους Βιολογικού Σταδίου.
3. Μελλοντικά, σε επαναπροκήρυξη του Μέτρου να ισχύσουν τα κριτήρια που ίσχυσαν την προηγούμενη περίοδο με πιθανά επιπλέον κριτήρια, όπως το μέγεθος της εκμετάλλευσης, την ηλικία, την προηγούμενη κατάσταση (εμπειρία), έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι διαφαινόμενες αδικίες. Και
4. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρυπίδη να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προωθηθεί το παρόν Ψήφισμα.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 57/17

Pin It

Αφήστε μια απάντηση