Ε.Κ. Φλώρινας-Δικαίωμα αυτασφάλισης απολυμένων 55 έως 64 ετών

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 & 5 του άρθρου 74 του Ν. 3863/2010 του νέου ασφαλιστικού συστήματος, δικαίωμα αυτασφάλισης απολυμένων ηλικίας 55 έως 64 ετών, έχουν όλοι όσοι έχουν καταγγελία σύμβασης εργασίας είτε μεμονωμένη είτε ομαδική και εφόσον παραμένουν άνεργοι.

 

Το δικαίωμα αυτό ασκείτε εντός διμήνου από την καταγγελία της σύμβασης.

 

Στο κόστος της αυτασφάλισης υποχρεούται να συμμετάσχει ο εργοδότης που τον απέλυσε μέχρι 3 χρόνια κατά ποσοστό:

  1. 50% για τους ασφαλισμένους 55-60 ετών
  2. 80% για τους ασφαλισμένους 60-64 ετών

 

Το υπόλοιπο κόστος αυτασφάλισης το αναλαμβάνει ο ΟΑΕΔ, υλοποιώντας ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης για όσο χρόνο υφίσταται η υποχρέωση καταβολής από τον εργοδότη.

 

Οι συγκεκριμένες αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στο τοπικό υποκατάστημα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ του τόπου απασχόλησης.

 

Στην αίτηση εκτός από τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου θα επισυνάπτεται και η καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση