Εκδήλωση παρουσίασης καλών πρακτικών και εργαλείων υποστήριξης επιχειρήσεων για πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν σε εκδήλωση παρουσίασης καλών πρακτικών και εργαλείων υποστήριξης επιχειρήσεων για πρόσβαση σε χρηματοδότηση,

η οποία θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ., μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.30 Χαιρετισμοί
– Βαβλιάρας Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας
– Μαυροματίδης Δημήτριος, Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας
10.45 Σύντομη παρουσίαση του έργου finMED και των εργαλείων υποστήριξης επιχειρήσεων ως προς τις χρηματοοικονομικές τους ανάγκες
– Εργαλεία finMed: Εργαλείο Υπηρεσιών Υποστήριξης (SST) και Εργαλείο MASDE
Κετικίδης Χρυσοβαλάντης, συνεργάτης του ΕΚΕΤΑ, εταίρος του έργου finMed

11.00 Υποστήριξη της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
– Μηχανισμός Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΠΚΜ
Γουλάπτση Μαρία, Προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Καινοτομίας της Αυτοτελούς Δ/νσης Υποστήριξης Καινοτομίας

– Εργαλεία Στήριξης Επιχειρηματικότητας
Μαχαιράς Βασίλειος, Συντονιστής Δομής Στήριξης RIS Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

– Το πρόγραμμα Leader και η χρηματοδότηση καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων στην ΠΕ Κοζάνης & ΠΕ Γρεβενών
Βασίλης Ράγιας, Οικονομολόγος, στέλεχος της Ομάδας Τοπικής Δράσης του CLLD/LEADER, ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας

– Αναπτύσσοντας την Γαλάζια Οικονομία: Το πρώτο Τοπικό Πρόγραμμα Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων στην Ελλάδα
Θάνος Κουλέτσος, Ιχθυολόγος, Συνεργάτης της Ο.Τ.Δ. για την Αλιεία και μέλος του Ενδιάμεσου Φορέα του ΕΠΑλΘ 2014 – 2020 Π.Ε. Κοζάνης – Γρεβενών, ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας

Καλές πρακτικές
– Πρακτικές εταίρων έργου finMED: Fi-compass, Περιφερειακό Δίκτυο Οικο-επιχειρήσεων, Equiter, Γραφείο Κυκλικής Οικονομίας και Italian Sustainable Investment Forum
Κουτσομάρκος Νίκος, Project4ΙΚΕ-Παπαδόπουλος Παν. Μον ΕΠΕ: Τεχνικός Σύμβουλος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του έργου finMED του Προγράμματος Interreg Med

– Υποστήριξη της καινοτομίας και εξωστρέφειας σε επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού τομέα μέσω του δικτύου Enterprise Europe Network
Σπύρος Κελλίδης, Οικονομολόγος, στέλεχος του Enterprise Europe Network -Hellas στην ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας, μέλος της τομεακής ομάδας Αγροδιατροφικών προϊόντων (Sector Group Agrofood) του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network

– AgroTechnology Export Cluster, Cluster, Θερμοκοιτίδα/ οικοσύστημα κοινωνικών επιχειρήσεων
Τσαμουρτζής Θεόδωρος, Διευθυντής

– Ενεργειακές Κοινότητες και Χρηματοπιστωτικά Εργαλεία: Η περίπτωση της Καρδίτσας
Βασίλης Μπέλλης, Διευθυντής Αναπτυξιακής Καρδίτσας

– Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Κυκλική Οικονομία
Τσιόπτσιας Κωνσταντίνος, Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

– Συνεργατικοί σχηματισμοί και ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα
Φάλλας Ιωάννης, Διευθυντής Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας

– Αξιοποίηση των επενδυτικών εργαλείων για καινοτόμες δράσεις στην ΠΑΝΑΜΑΡΜ ΟΒΕΕ
Παπακωνσταντίνου Βασιλική, Διαχειρίστρια της εταιρείας

Συζήτηση – Συμπεράσματα
Λήξη εκδήλωσης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση