Εκδήλωση στο Αμύνταιο στις 30/10 σχετικά με τις Εφοδιαστικές αλυσίδες από αγροτικά υπολείμματα

Εκδήλωση στο Αμύνταιο στις 30/10 σχετικά με τις Εφοδιαστικές αλυσίδες από αγροτικά υπολείμματα

Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου(ΔΕΤΕΠΑ),ως Επικεφαλής και το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), ως ΥπεύθυνοςΔημοσιότηταςκαιΕπικοινωνίας,συμμετέχουν στο έργο«Εφοδιαστικέςαλυσίδεςαπόαγροτικάυπολείμματαγιαβιώσιμηανάπτυξη»(Agrowastesupplychainsforsustainablegrowth) με ακρωνύμιο aGROWchain,του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg–IPACBC“Greece-TheformerYugoslavRepublicofMacedonia2014-2020”
Στα πλαίσια του έργου, διοργανώνουν την πρώτη συνάντηση εργασίας«roundtable»του έργου σε μια κλειστή εκδήλωση με τη συμμετοχή του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(ΚΑΠΕ)που αποτελεί και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.Η συνάντηση αυτή έχει ως στόχο την ενημέρωση για το έργο aGROWchain και την ανταλλαγή απόψεων με τους φορείς για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για την κινητοποίηση της βιομάζας της περιοχής.
ΣτησυνάντησηαυτήέχουνπροσκληθείνασυμμετάσχουνεκπρόσωποιΔήμων,Τεχνικών Υπηρεσιών,της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠΔ.Μ.,της ΔΕΗ Ανανεώσιμες,μεμονωμένοιαγρότεςκαιΣυνεταιρισμοίτους,επιχειρήσεις του χώρου,παραγωγοί και προμηθευτές βιομάζας και τελικοί χρήστες.
ΗσυνάντησηθαπραγματοποιηθείτηνΤρίτη30Οκτωβρίου2018στηναίθουσαΔημοτικούΣυμβουλίουστοκτήριοτουΔημαρχείουΑμυνταίουκαιώρα11:00.
Η παρουσία σας κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη και απαραίτητη

Agrowchain Roundtable

Pin It

Αφήστε μια απάντηση