Έκδοση απόφασης λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στο 22ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. 2 Φλώρινας –Κρυσταλλοπηγής (εντός της Τ.Κ. Πισοδερίου) λόγω κατολίσθησης

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Νοεμβρίου, 2023

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται, μετά από Απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας, η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας, όλων των οχημάτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από το 19ο χιλιόμετρο έως το 28ο  χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Φλώρινας- Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (Τ.Κ. Ανταρτικού), λόγω σημειωθείσας κατολίσθησης στο 22ο χιλιόμετρο της προαναφερόμενης Εθνικής οδού (εντός της Τ.Κ Πισοδερίου).

 

Εξαιρούνται τα οχήματα των εκχιονιστικών μηχανημάτων, οδικής βοήθειας και εκτάκτου ανάγκης.

 

Έκδοση απόφασης λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στο 22ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. 2 Φλώρινας –Κρυσταλλοπηγής (εντός της Τ.Κ. Πισοδερίου) λόγω κατολίσθησης

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
α) Το Άρθρο 52§2 Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής
σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
γ) Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. « Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών
σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)»
δ) Την υπ’ αριθ. Δ.Ο.Υ/277/Φ.252 από 26-03-2018 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) του
Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.
ε) Την υπ’ αριθ. 6028/ 23/2226294 από 04-11-2023 πρόταση/αναφορά του Τ.Τ. Φλώρινας και
αποσκοπώντας στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο δικαιοδοσίας μας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, λόγω της σημειωθείσας
κατολίσθησης:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
– Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων,
εξαιρουμένων των εκχιονιστικών μηχανημάτων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης στην Ε.Ο. Φλώρινας –
Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής από το 19ο χιλιόμετρο έως το 28o χιλιόμετρο (Τ.Κ. Ανταρτικού).
ΑΡΘΡΟ 2ο
– Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης και την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο (Άρθρο 109 Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ.), καθώς και τις υποδείξεις – σήματα των
αστυνομικών, οι παραβάτες της οποίας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
– Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας, παρακαλείται όπως μετά την έκδοση της Απόφασης,
να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να τοποθετήσει την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση που
προβλέπεται, σύμφωνα με τις (β), (γ) και (δ) σχετικές, για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση στην
ανωτέρω επαρχιακή οδό, προς ενημέρωση των οδηγών οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων.
– Η άρση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας θα γίνει όταν εκλείψουν οι λόγοι επιβολής της.
ΑΡΘΡΟ 3ο
– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται με τις διατάξεις του
άρθρου 420 του Π.Κ. και των άρθρων 4,5,52,103,104 και 105 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε
– αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 4ο
– Η εκτέλεση-εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Τ.Τ. Φλώρινας, το οποίο να λάβει όλα τα
επιβαλλόμενα μέτρα αρμοδιότητας του, συνεπικουρούμενο από τις εποχούμενες περιπολίες του Α.Τ. και
Τ.Σ.Φ. Πρεσπών.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Πρέσπες, Φλώρινα,