Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 5 Αυγούστου, 2023

Έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και μελέτης εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου: Προμήθεια και εγκατάσταση
συστημάτων αποτροπής συγκρούσεων οχημάτων – ζώων στα πλαίσια του έργου Life Safe – Crossing» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το αρθ. 52 παρ.1 του ΚΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα:

Έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας

TAGGED: Φλώρινα,