ΕΚΦ: Γνωστοποίηση εξώδικη προαναγγελία 24ωρης απεργίας την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Της εδρεύουσας στην Φλώρινα, οδός Ηπείρου 26
Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, με την επωνυμία« Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας»  νόμιμα εκπροσωπούμενης.

ΠΡΟΣ
1. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, νόμιμα εκπροσωπούμενης

2. Δήμος Φλώρινας, νόμιμα εκπροσωπούμενης

3. Δήμος Αμυνταίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου

4. Δήμος Πρεσπών, νόμιμα εκπροσωπούμενου

5. Επιμελητήριο Φλώρινας, νόμιμα εκπροσωπούμενου

6. ΣΕΒ, νόμιμα εκπροσωπούμενου

7. ΓΣΕΒΕΕ, νόμιμα εκπροσωπούμενου

8. ΕΣΕΕ, νόμιμα εκπροσωπούμενου

9. ΣΕΤΕ, νόμιμα εκπροσωπούμενου

10.ΓΣΕΕ, νόμιμα εκπροσωπούμενης

Σας γνωστοποιούμε και προαναγγέλλουμε, ότι η Διοίκηση του ΕΚΦ στην από 22-9-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την κήρυξη και πραγματοποίηση εικοσιτετράωρης (24ωρης) Απεργίας για τους εργαζόμενους της Φλώρινας την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 από ώρας 00:01 μέχρι 23:59, με τα παρακάτω αιτήματα:

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

  • Απόσυρση των διατάξεων του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου που περιορίζουν την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και νομιμοποιούν τον κρατικό και τον εργοδοτικό παρεμβατισμό στην άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων με κυρίαρχα το δικαίωμα συλλογικής οργάνωσης, το δικαίωμα ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και το δικαίωμα απεργίας.
  • Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους χωρίς διακρίσεις με σεβασμό στα εργατικά δικαιώματα και τις εργατικές κατακτήσεις, προστασία επαγγελματικών ειδικοτήτων και σύνδεση με επαγγελματικά δικαιώματα, εργασία με υγεία και ασφάλεια.
  • Ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις (ατομικές και ομαδικές) και από τον εγκλωβισμό των εργαζομένων στην εργοδοτική παραβατικότητα
  • Ενίσχυση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕ και του πρ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – ΕΦΚΑ σε όλη την ελληνική επικράτεια

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις για τη σύναψη προστατευτικών για τους εργαζόμενους συλλογικών συμβάσεων εργασίας με
– κατάργηση της 6ης ΠΥΣ του 2012
– 751 ευρώ κατώτατο μισθό και αποκατάσταση της καθολικότητας ισχύος του συνόλου των όρων (μισθολογικών και μη) της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ
– διασφάλιση της αυστηρής και ενιαίας εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας χωρίς τη δυνατότητα χρήσης ρητρών εξαίρεσης (opt out) με απαρέγκλιτο σεβασμό στην εφαρμογή της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της μετενέργειας του συνόλου των όρων των ΣΣΕ που λήγουν. Όχι στη δημιουργία «υποκατώτατων» όρων αμοιβής και εργασίας και ειδικών οικονομικών ζωνών
– απρόσκοπτη πρόσβαση στις διαδικασίες επέκτασης της δέσμευσης των κλαδικών και των ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας
– άρση των υφιστάμενων εμποδίων πρόσβασης στο σύστημα Διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων (ΟλΑΠ 25/2004, ΟλΣτΕ 2307/2014)
– αυστηροποίηση ποινικών κυρώσεων για τους εργοδότες που παραβιάζουν όρους ΣΣΕ
Απαρέγκλιτη τήρηση των εγγυήσεων ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης του ν. 1264/1982 και προστασίας των εκπροσώπων των εργαζομένων από την εργοδοτική αυθαιρεσία με
– αυστηρή διασφάλιση του ευαίσθητου προσωπικού δεδομένου της ιδιότητας του μέλους συνδικαλιστικής οργάνωσης
– θωράκιση της γνησιότητας της ελεύθερης βούλησης των εργαζομένων, όπως αυτή διασφαλίζεται από τις αρχές της μυστικότητας της ψήφου, της αυτοπρόσωπης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, παράλληλα με την άμεση και ανεμπόδιστη άσκησή του χωρίς παρεμβάσεις τρίτων
– άμεση έναρξη των προβλεπόμενων από το ν.1264/1982 διαδικασιών για την έκδοση του συνδικαλιστικού βιβλιαρίου
– κατάργηση των περιορισμών στη λήψη αποφάσεων για απεργιακή κινητοποίηση
– απόλυτη απαγόρευση του lock out (ανταπεργία) των εργοδοτών και κατάργηση των ισοδυνάμων του
– διασφάλιση του απεργιακού δικαιώματος από προληπτικές και κατασταλτικές πράξεις παρεμπόδισης και ποινικοποίησής του και δίωξης των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Η παρούσα κοινοποιείται νόμιμα σε όλους όσους αυτή απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

      Για το Εργατικό Κέντρο Φλώρινας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΚΟΣ      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΙΤΣΗΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση