Εκλογές στον Αγροτικό Σύλλογο Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 8 Μαΐου, 2017

kalpi-2ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η πρόεδρος του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Αμυνταίου κα Κρητικού Διαμαντούλα μετά την έγκριση του καταστατικού του Συλλόγου καλεί τα μέλη σε εκλογική Γενική Συνέλευση , την Δευτέρα 15/05/2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Αμυνταίου (Γυμναστηρίου 7) για την εκλογή πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπου για την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων
Έναρξη εκλογικής διαδικασίας από τις 14:00 ως τις 16:00.
Σε περίπτωση κατά την οποία, στην ημερομηνία αυτή δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη απαρτία (1/3 της Γ.Σ.), η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 22 Maίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ με τα παρόντα μέλη.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-05-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

TAGGED: Αμύνταιο, Γεωργία,