Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Μαΐου, 2023

Καλούνται τα μέλη της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Άρθρο 15 Καταστατικού) που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 και ώρα 20:00 στα γραφεία της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας (Ι.Καραβίτη 2) και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία σε αυτήν την ημερομηνία, την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 και ώρα 20:00.
Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Τροποποίηση ισχύοντος καταστατικού – προσαρμογή του στον νέο Αθλητικό Νόμο.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

TAGGED: Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας, Φλώρινα,