Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πτολεμαίδας την Παρασκευή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της διατάξεις του άρθρου 67  παρ. 5   του Ν. 3852/2010  , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου ,  τις υπ’ αριθ. 18318/13-3-20  και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-10-2021 την 10   Δεκεμβρίου  2021   ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 5 μ.μ. . για τη συζήτηση και λήψη απόφασης    επί του παρακάτω θέματος   ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κάλφας.

 

Η συνεδρίαση κρίνετε κατεπείγουσα λόγω  ασφυκτικών ημερομηνιών  ενόψει των Χριστουγέννων.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε σχετικά.

Παρακαλείστε  την  Παρασκευή   10 Δεκεμβρίου 2021  και ώρα  5 μ.μ. μ.μ  να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις – ψήφο σας επί των θεμάτων στο email ds@ptolemaida.gr   ή  denptol@ptolemaida.gr.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Pin It

Αφήστε μια απάντηση