Έναρξη εφαρμογής του συστήματος σήμανσης και καταγραφής των ιπποειδών

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Δεκεμβρίου, 2022

Ανακοινώνεται σε όλους τους κατόχους ιπποειδών (ίπποι, ημίονοι, όνοι) της ΠΕ Φλώρινας ότι από τις 21 Οκτωβρίου 2022, ξεκίνησε το «Πρόγραμμα δημιουργίας συστήματος για την ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητας των δεσποζόμενων ιπποειδών, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Το Πρόγραμμα βασίζεται στη δήλωση όλων των ιπποειδών στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με σκοπό την καταγραφή των εγκαταστάσεων των ιπποειδών, των υπευθύνων των ζώων και των ιδιοκτητών αυτών, καθώς και την έκδοση παγκόσμιου ισόβιου αριθμού για κάθε ιπποειδές.

 

Οι κάτοχοι των ιπποειδών οφείλουν:

  1. Να προβαίνουν στην κατάθεση αίτησης καταχώρησης της εγκατάσταση, στο μητρώο της Κτηνιατρικής βάσης δεδομένων.
  2. Να δηλώνουν τα ιπποειδή εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία γέννησης του ζώου.
  3. Να αιτούνται την έγκριση αγοράς ενέσιμων πομποδεκτών.
  4. Να υποβάλλουν το έντυπο ταυτοποίησης του ιπποειδούς.
  5. Να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο, το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες (είδος ιπποειδούς, μοναδικό κωδικό ιπποειδούς, κωδικό μέσου ταυτοποίησης, ημερομηνία γέννησης στην εγκατάσταση, ημερομηνία θανάτου ή απώλειας, ημερομηνία μετακίνησης, τόπο προορισμού ή προέλευσης).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, όλοι οι κάτοχοι ιπποειδών να απευθύνονται στα κατά τόπους Κτηνιατρικά Γραφεία.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube