Εγγραφές μαθητών στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Φλώρινας

epas-oaedΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Κατά το σχολικό έτος 2017 -2018 στην ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ Φλώρινας θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:
1. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (μαθητές 20)
2. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (μαθητές 20)
3. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (μαθητές 20)
4. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (μαθητές 20)
5. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (μαθητές 20)
6. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (μαθητές 20)

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν οι νέοι και νέες που:
1. Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α΄ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού η Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
2. Έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 2001.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 12-06-2017 Έως 31-08-2017 και εφόσον δεν συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός εισακτέων οι εγγραφές θα συνεχιστούν έως την συμπλήρωση του τμήματος όχι όμως πέραν της Τετάρτης 20 Σεπτεμβρίου 2017.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Τίτλος Σπουδών (φωτοτυπία)
2. Ταυτότητα
3. Πιστοποιητικό Γέννησης
4. ΑΦΜ σε επίσημο έγγραφο
5. ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο
6. ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ) σε επίσημο έγγραφο
7. Φωτογραφίες (2)
8. Κάρτα ανεργίας (εάν υπάρχει)
9. Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν την οικογενειακή οικονομική και κοινωνική κατάσταση. (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Εκκαθαριστικό κ.τλ).
Πληροφορίες: ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3Ο Χιλ. Φλώρινας – Νίκης Τ.Κ. 53.100
Τηλ.: 23850 22357
Fax: 2385046445
Κάθε εργάσιμη μέρα και Ώρα: 8 π.μ έως 14 μ.μ.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση