Εγγραφές στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Φλώρινας

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2017 – 2018 στην ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. Φλώρινας θα συνεχιστούν μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων για τις παρακάτω ειδικότητες:

1. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (μαθητές 20)
2. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (μαθητές 20)
3. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (μαθητές 20)

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν οι νέοι και νέες που:
1. Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α΄ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού η Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
2. Έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 2001.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Τίτλος Σπουδών (φωτοτυπία)
2. Ταυτότητα
3. Πιστοποιητικό Γέννησης
4. ΑΦΜ σε επίσημο έγγραφο
5. ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο
6. ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ) σε επίσημο έγγραφο
7. Φωτογραφίες (2)
8. Κάρτα ανεργίας (εάν υπάρχει)
9. Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν την οικογενειακή οικονομική και κοινωνική κατάσταση. (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Εκκαθαριστικό κ.τλ).

Πληροφορίες: ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3Ο Χιλ. Φλώρινας – Νίκης Τ.Κ. 53.100
Τηλ.: 23850 22357
Fax: 2385046445
Κάθε εργάσιμη μέρα και Ώρα: 8 π.μ έως 14 μ.μ.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση