Στο γραφείο του δημάρχου η παρουσίαση του Σχέδιου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης των Πρεσπών

preepes_sooap

 

Στα γραφεία του δημάρχου Πρεσπών Βασιλείου Τσέπα η μελετητίς Κουτρέτση Πόπη παρουσίασε τις ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ στο Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης των Πρεσπών, οι οποίες προκύπτουν από τους πρόσφατα θεσμοθετημένους Νόμους και Υπουργικές Αποφάσεις και οι οποίες αφού συζητηθούν σε ανοιχτή διαβούλευση με τους κατοίκους όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων την 21η και 22α Μαρτίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών θα αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και αφού εγκριθούν από την Περιφέρεια θα δημοσιευθούν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Οι κυριότερες δεσμεύσεις είναι:

  1. ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΛΟΤΗΤΑΣ (Ψηφίστηκε πρόσφατα)

*Στις περιοχές Natura 2000, η αρτιότητα για την εκτός σχεδίου δόμηση ορίζεται στα 10 στρέμματα με παρέκκλιση στα 4 στρ. για τα οικόπεδα που προϋπήρχαν από τη δημοσίευση του Νόμου.

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΟ (ΦΕΚ 1138/11-06-2009)

Κατάταξη: Όλος ο Δήμος κατατάσσεται στην κατηγορία Β2.4: ορεινές αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης «εναλλακτικών μορφών τουρισμού». Επίσης τμήμα του εμπίπτει στην κατηγορία των περιοχών Natura 2000 και διαθέτει παραδοσιακούς οικισμούς.

Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης-δεσμεύσεις:

-Περιορισμός της δόμησης εντός οικισμών και σε μια ζώνη πλάτους 500 μ. από τα όριά τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός κορεσμός (ποσοστό αδόμητων οικοπέδων , <40%)

-Τα όρια αρτιότητας για τη δόμηση εκτός Σχεδίου τουριστικών καταλυμάτων ορίζεται σε 8 στρ με μέγιστη πυκνότητα 6 κλίνες/στρ. (πλην της περιοχής Natura 2000, όπου ορίζεται στα 10 στρ.)

3. ΚΥΑ χαρακτηρισμού της λεκάνης απορροής των λιμνών Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας ως Εθνικό Πάρκο. (ΦΕΚ 302/23-7-2009).

*Περιλαμβάνει όλη την έκταση της λεκάνης των λιμνών εκτός από τους οικισμούς και της ζώνης των 500 μ περιμετρικά από αυτούς. Καθορίζει τις ζώνες απόλυτης προστασίας και προστασίας της φύσης και τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες σε αυτές. Το ΣΧΟΟΑΠ μπορεί να προτείνει ρυθμίσεις μόνο στις περιοχές οικοανάπτυξης, στους οικισμούς και στη ζώνη των 500 μ.

Στις περιοχές οικοανάπτυξης επιτρέπονται γενικά μέχρι την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ:

-Η κατοικία – η συντήρηση –αξιοποίηση ιστορικών, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, η συντήρηση και βελτίωση έργων υποδομής και εγγειοβελτικών, η διάνοιξη νέας οδού προς ΠΓΔΜ και οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις για τη δημιουργία νέου συνοριακού σταθμού (περί τα 2,5 χλμ Β του Λαιμού), η παροχή διευκολύνσεων για την κίνηση και αναψυχή των επισκεπτών (parkihg, παρατηρητήρια κλπ).

-Η γεωργία, η ελέυθερη βόσκηση και ο ενσταβλισμός ζώων σε στάβλους και μαντριά κατασκευασμένα από φυσικά υλικά (πέτρα, ξύλο ή τούβλα σοβατισμένα και στέγες από καλάμια ή κεραμίδια) σε περιοχές που θα καθοριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), η αμμοληψία στις πειοχές που θα καθορισθούν.

-Η δόμηση ξενώνων σε επιμέρους όγκους έως 26 κλίνες και όχι μεγαλύτερη από 72 κλίνες, εντός οικισμών ή εντός ζώνης 500 μ από τα όριά τους (σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό).

-Η εγκατάσταση βιοτεχνιών και άλλων δραστηριοτήτων ελαφράς μεταποίησης όπως θα καθορισθεί από το ΣΖΟΟΑΠ για τις περιοχές οικοανάπτυξης Α των λιμνών, επιτρέπονται (επιπλέον) αθλητικές εγκαταστάσεις, βενζινάδικα, εργαστήρια υφαντικής γούνας, βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης, εγκαταστάσεις διαλογής, αποθήκευσης, συσκευασίας και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, όπως θα καθορισθεί από το ΣΧΟΟΑΠ.

* Ειδικά, ορίζονατι διατα΄ξεις για την περιοχή της Κούλας και την περιοχή του camring μεταξύ Ναυτικού Ομίλου και πλαζ Κούλας.-

Pin It

Αφήστε μια απάντηση