Ενημέρωση σχετικά με τον αναδασμό αγροκτήματος Αρμενοχωρίου Δηλώσεις αγροτεμαχίων

Ημ/νία Ανάρτησης: 17 Φεβρουαρίου, 2023

Από την Επιτροπή Αναδασμού αγροκτήματος Αρμενοχωρίου ανακοινώνεται ότι :

Όσοι έχουν χωράφια στην υπό αναδασμό περιοχή του αγροκτήματος Αρμενοχωρίου, θα πρέπει να προσέρχονται το αργότερο μέχρι την 24η Μαρτίου 2023 στο Κοινοτικό Κατάστημα του Αρμενοχωρίου για να τα δηλώσουν.

Το ωράριο λειτουργίας του γραφείου του αναδασμού στην Κοινότητα του Αρμενοχωρίου είναι:

Δευτέρα έως και Παρασκευή 9:00 έως 14:00

Κάθε Τετάρτη επίσης και το απόγευμα 17.30 έως 20.30, για όσους δεν μπορούν τις πρωϊνές ώρες.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ:

  1. 1. Υπεύθυνη δήλωση Κτηματία(Συμπληρώνεται στο γραφείο του αναδασμού)
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας(Υποχρεωτικά)
  3. Έγγραφο ΑΦΜ
  4. 4. Αντίγραφα τίτλων κυριότητας (Συμβολαιογραφικά έγγραφα, Δικαστικές Αποφάσεις, Παραχωρητήρια) εφ’όσον υπάρχουν, σε φωτοτυπία.
  5. 5. Έγγραφα κληρονομικής διαδοχής (Ληξ. Πράξη θανάτου, Πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, Πρακτικά δημοσίευσης διαθήκης για κληρονομικό δικαίωμα όταν δεν υπάρχουν τίτλοι κυριότητας)
  6. 6. Αντίγραφο Ε9 (τελευταίου έτους, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι κυριότητας)
  7. 7. Ένορκη βεβαίωση (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι κυριότητας)

8.Μισθωτήρια Συμβόλαια (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι κυριότητας)

  1. 9. Αντίγραφα Δηλώσεων καλλιέργειας (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι κυριότητας)
  2. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα από την ανάρτηση του Εθνικού Κτηματολογίου ή αποδεικτικό υποβολής δήλωσης του Ν.2308/1995 για το Ελληνικό Κτηματολόγιο (εφ’όσον έχει γίνει δήλωση).

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

 ΡΟΥΦΑΣ ΚΟΣΜΑΣ