Ενημέρωση των εργαζομένων από το Ινστιτούτο Εργασίας Φλώρινας για την ενίσχυση των 800 ευρώ

Ποια είναι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση;

Η οικονομική ενίσχυση περιλαμβάνει χρηματική αποζημίωση που καταβάλλεται στον εργαζόμενο, καθώς και την πλήρη ασφαλιστική κάλυψή του, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαρτημένης εργασίας του. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξαγγελίες, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στα 800 ευρώ, αυτή θα καταβληθεί το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου και αφορά διάστημα 45 ημερών, από τα μέσα Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου. Πρόκειται για αποζημίωση ειδικού σκοπού, η οποία είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Τόσο η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού όσο και η ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Είμαι δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης;

Δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με την ΠΝΠ είναι:

  1. Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής.
  2. Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή λόγω εφαρμογής του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού από τον εργοδότη της επιχείρησης, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες αυτής στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται.
  3. Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

Με ποιον τρόπο θα λάβω την ενίσχυση;

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε αυτή δηλώνει τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού από τον εργοδότη της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις/εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην υπεύθυνη δήλωση και τους εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τους ίδιους είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένου.

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις/εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση των προηγουμένων περιπτώσεων, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο. Οι επιχειρήσεις/εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση -εγγράφως ή ηλεκτρονικά- αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Μετά τη γνωστοποίηση αυτή οι δικαιούχοι εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τα προσωπικά τους στοιχεία, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Ινστιτούτο Εργασίας Φλώρινας

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση