Ενωτική Πρωτοβουλία: Περιβάλλον προστασία και αναβάθμιση για τα παιδιά μας!

Περιβάλλον: προστασία και αναβάθμιση για τα παιδιά μας!


Ζούμε σε έναν τόπο ευλογημένο, με γεωγραφικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά μοναδικά, με φυσικές ομορφιές ξεχωριστές και πόρους πολύτιμους. Δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες δε δείξαμε το σεβασμό που οφείλαμε στο ιδιαίτερο αυτό περιβάλλον και δε φροντίσαμε τουλάχιστον να το διατηρήσουμε όπως το παραλάβαμε από τους προγόνους μας.

Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ θεωρεί πως υπάρχει ακόμα χρόνος για να αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή και να αποτρέψουμε μια ανεπανόρθωτη καταστροφή του προικισμένου περιβάλλοντος της περιοχής μας. Διεκδικούμε δυναμικά την αποκατάσταση των ανενεργών ορυχείων της ΔΕΗ με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, προτείνουμε συγκεκριμένο πλάνο δημιουργίας συστημάτων τηλεθέρμανσης με βιομάζα στους οικισμούς του Δήμου, προστατεύουμε από την υποβάθμιση και αναδεικνύουμε τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους του τόπου μας.

Και φυσικά, βάζουμε άμεσο στόχο την επανένταξη, κατασκευή και λειτουργία έργων, όπως ο βιολογικός καθαρισμός Φιλώτα και οι αποχετεύσεις των οικισμών της δημοτικής ενότητας, που απεντάχθηκαν με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η σημερινή εικόνα σεληνιακού τοπίου των ανενεργών ορυχείων της ΔΕΗ αποτελεί όχι μόνο έγκλημα προς το φυσικό περιβάλλον, αλλά και ντροπή για το σύγχρονο πολιτισμό μας. Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, αναζητεί καλές πρακτικές αποκατάστασης που διαχρονικά εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο, με εφαρμογή αυστηρών περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Η απόδοση των εκτάσεων αυτών στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους αγρότες του τόπου μας είναι μία αναπτυξιακή ευκαιρία που δε θα αφήσουμε να χαθεί.

Η άμεση προσαρμογή του Δήμου μας στις παγκόσμιες τάσεις αξιοποίησης νέων πηγών ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον συνιστά για την ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ πολιτική υψηλής προτεραιότητας. Ο σοβαρός σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δημιουργίας και λειτουργίας τηλεθερμάνσεων με βιομάζα σε όλους του οικισμούς της περιοχής αποτελεί την πιο βαθιά ανάσα για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, που ταυτόχρονα αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής όλων μας.


Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ θέτει ως άμεσο στόχο να εμποδίσει την περαιτέρω υποβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με τις οποίες απλόχερα έχει προικιστεί ο τόπος μας. Τα έργα ανάδειξης, αποκατάστασης και βελτίωσης της πρόσβασης των σημείων αυτών, με τον αποτελεσματικό συντονισμό από το Δήμο όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, τοπικών φορέων και κινήσεων πολιτών δεν προστατεύουν απλώς τον οικολογικό πλούτο της περιοχής μας, αλλά τον καθιστούν ταυτόχρονα έναν ελκυστικό προορισμό αναψυχής για την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες.

Στη βάση αυτής της λογικής έργα όπως ο βιολογικός καθαρισμός Φιλώτα και οι αποχετεύσεις όλων των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα, που αν και είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ απεντάχθηκαν, είναι απόλυτη προτεραιότητα. Οι λίμνες και γενικότερα το περιβάλλον της περιοχής δεν αντέχουν άλλο αυτή την κατάσταση αδιαφορίας, που οδήγησε σε απένταξη ενός έργου με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στόχος μας είναι να θωρακίσουμε τη Βεγορίτιδα και τις υπόλοιπες λίμνες μας.
Προχωράμε μπροστά για να βελτιώσουμε τη ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση