Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα την Ιστορία Τοπίου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Νεστόριο Καστοριάς και στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης

Ημ/νία Ανάρτησης: 12 Οκτωβρίου, 2022

Επιστημονικό

Συμπόσιο με θέμα την Ιστορία Τοπίου, το οποίο θα διεξαχθεί στο

Νεστόριο Καστοριάς και στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, στις 28-30 Οκτωβρίου 2022.

Το Συμπόσιο διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Eco-Time

Machine: Ανάπτυξη εφαρμογής 4D περιήγησης στην ιστορία του τοπίου. Το έργο υλοποιείται στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Γράμμου από μια σύμπραξη φορέων που περιλαμβάνει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ -ΙΤΠΗΛ), 3 τμήματα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμ. Δασολογίας, Τμ. Φυσικής), την εταιρία περιβαλλοντικών μελετών  «ΣΥΣΤΑΔΑ» Ο.Ε. και την εταιρία πληροφορικής

VERUS+.

Στο πλαίσιο του έργου Eco-Time Machine διερευνήθηκε η ιστορία τοπίου της περιοχής, μέσα από το συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιστήμες. Τα αποτελέσματα του έργου αποτυπώθηκαν με τη βοήθεια δύο καινοτόμων εφαρμογών έναν 2D  διαδραστικό χάρτη και μία 3D εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για τα κινητά. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο website του έργου https://ecotimemachine.gr/

 

Με την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου διοργανώνουμε ένα Επιστημονικό Συμπόσιο για την Ιστορία Τοπίου ώστε να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου αλλά και άλλες επιλεγμένες εργασίες πάνω στο τοπίο και την ιστορία του και τελικά να προωθήσουμε την έρευνα στην Ιστορία Τοπίου και τις διαθεματικές συνεργασίες των ερευνητών/τριών.

 

Το Συμπόσιο γίνεται με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Νεστορίου και του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων – Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης.

Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα του Συμποσίου.

Πρόσκληση σε Συμπόσιο Ecotime Machine

Πρόγραμμα του Συμποσίου Ecotime Machine

TAGGED: Νεστόριο,