Εργασίες αντικατάστασης υδρομετρητών στην Τοπική Κοινότητα Κέλλης

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Απριλίου, 2023

Ο Δήμος Αμυνταίου στα πλαίσια υλοποίησης της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού σε δίκτυα ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου», θα προβεί σε εργασίες αντικατάστασης υδρομετρητών στην Τ.Κ. Κέλλης την χρονική περίοδο από 24 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2023.

Γι’ αυτό θα προκαλούνται ολιγόλεπτες διακοπές υδροδότησης μεμονωμένα σε κάθε παροχή ύδρευσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου, στα τηλέφωνα 2386350135, 2386350159 (αρμόδιος κ. Κατσουπάκης Αναστάσιος).

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

TAGGED: Αμύνταιο, Τ.Κ. Κέλλης,