Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης σε όλη τη διαδρομή της Επαρχιακής Οδού Πτολεμαΐδας-Άρδασσας

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από τα συνεργεία του Δήμου Εορδαίας. Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης σε όλη τη διαδρομή της Επαρχιακής Οδού Πτολεμαΐδας-Άρδασσας.

Τα πέριξ της Επαρχιακής Οδού Πτολεμαΐδας – Άρδασσας καθάρισαν και διαμόρφωσαν την προηγούμενη εβδομάδα τα συνεργεία του Δήμου Εορδαίας, πραγματοποιώντας διάφορες εργασίες προκειμένου να καταστεί η όλη διαδρομή ασφαλέστερη και ομορφότερη.

 

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής :

  • Καθαρισμός του χώρου από τα αγριόχορτα.
  • Απομάκρυνση μπαζών και λοιπών αδρανών υλικών.
  • Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων, μπαζών και κλαδιών.
  • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου του εδάφους.
  • Καθαρισμός ρείθρων.
  • Μεταφορά των περίσσιων επιχωματώσεων.

Ο Δήμος Εορδαίας  θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με ανάλογες εργασίες και σε άλλες περιοχές στο πλαίσιο του θεσμού της Γειτονιάς και της Κοινότητας,  βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την καθημερινότητα των πολιτών και την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς.

Τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών και των εξωραϊστικών παρεμβάσεων-μέσα από προγραμματισμό και με σταθερούς ρυθμούς-είναι οι καθαροί, όμορφοι, λειτουργικοί και κυρίως ασφαλείς κοινόχρηστοι χώροι, με αποκλειστικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Εορδαίας

Pin It

Αφήστε μια απάντηση