Ερώτηση του βουλευτή Φλώρινας Γ. Αντωνιάδη για το Κ.Ε.Σ.Υ. Φλώρινας

Ερώτηση του βουλευτή Φλώρινας Γ. Αντωνιάδη για το Κ.Ε.Σ.Υ. Φλώρινας

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Πλησιάζουμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς και ακόμη δεν έχει  αναπληρωθεί η λειτουργική οργανικότητα στην ειδικότητα Δ.Ε. Φιλολόγων Ειδικής Αγωγής (ΠΕ 02) στο Κ.Ε.Σ.Υ. Φλώρινας

Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με τον Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα στο Άρθρο 7 του προαναφερθέντος νόμου,
αποστολή και αρμοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι «η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της
διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων
επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού
συνόλου».
Αν και έχει παρέλθει το μεγαλύτερο μέρος της σχολικής χρονιάς, εντούτοις στο Κ.Ε.Σ.Υ. Φλώρινας δεν έχει αναπληρωθεί η λειτουργική οργανικότητα στην ειδικότητα Δ.Ε. Φιλολόγων Ειδικής Αγωγής (ΠΕ 02),
παρά την επισήμανση του προβλήματος από την προϊστάμενη αρχή του Κ.Ε.Σ.Υ. Φλώρινας και τις συνεχείς οχλήσεις. Ως εκ τούτου, καθίσταται αδύνατη η εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, βάσει της οποίας σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές και οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Πότε προτίθεστε να προχωρήσετε στην αναπλήρωση της λειτουργικής οργανικότητας στην ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φιλολόγων Ειδικής Αγωγής (ΠΕ 02);

Ο ερωτών βουλευτής
Γιάννης Αντωνιάδης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση