Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο – Νέα της Συνόδου – Βρυξέλλες, 23-24 Μαρτίου 2011

Δικαιώματα καταναλωτών: Ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και το διασυνοριακό εμπόριο

Οι νέοι κανόνες για την προστασία των καταναλωτών επιδιώκουν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να απελευθερωθεί το δυναμικό ανάπτυξης του διασυνοριακού εμπορίου εντός της ΕΕ. Η ολομέλεια του ΕΚ θα θέσει σε ψηφοφορία την Πέμπτη, 24 Μαρτίου, τις προτάσεις της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς σχετικά με τη νέα νομοθεσία για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

(Συζήτηση: Τετάρτη, ψηφοφορία: Πέμπτη)

 


Προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Ψηφοφορία για το μηχανισμό στήριξης

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την Τετάρτη, 23 Μαρτίου, για τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Μαρτίου. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Την ίδια ημέρα θα θέσουν σε ψηφοφορία την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας για τη ζώνη του ευρώ. Τα κράτη μέλη αναμένεται να υιοθετήσουν το μηχανισμό σταθερότητας στην επικείμενη σύνοδο κορυφής, μαζί με το Σύμφωνο για το ευρώ.

(Συζήτηση και ψηφοφορία: Τετάρτη)

 


Ενιαία άδεια: Ίσα δικαιώματα και μεταχείριση για τους αλλοδαπούς εργαζομένους

Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν ίδια δικαιώματα με τους υπηκόους της ΕΕ όσον αφορά το χρόνο εργασίας, τις άδειες και την ασφάλιση, βάσει των τροπολογιών επί της οδηγίας για την «ενιαία άδεια», οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία στις 24 Μαρτίου. Στόχος είναι να έχουν όλοι οι εν δυνάμει μετανάστες τη δυνατότητα απόκτησης αδειών εργασίας και διαμονής μέσω μιας ενιαίας διαδικασίας, ενώ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εκδίδουν πρόσθετα έγγραφα πέραν της ενιαίας άδειας.

(Ψηφοφορία: Πέμπτη)

 


Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2012: Το ΕΚ παρουσιάζει τη θέση του  

Βασικά αιτήματα του σχεδίου ψηφίσματος της εισηγήτριας Francesca Balzani (Σοσιαλιστές, Ιταλία) αναφορικά με το γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2012, είναι η εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών και εθνικών προϋπολογισμών. Οι ευρωβουλευτές θα υιοθετήσουν τις συστάσεις τους για τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2012 την Πέμπτη, 24 Μαρτίου, ενώ θα προηγηθεί συζήτηση στην ολομέλεια την Τετάρτη.

(Συζήτηση: Τετάρτη, ψηφοφορία: Πέμπτη)

 


Κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης για καλύτερη προστασία των προσφύγων

Η ανάγκη να καταρτιστεί ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης για τους πρόσφυγες από χώρες εκτός της ΕΕ θα συζητηθεί με το Συμβούλιο στις 23 Μαρτίου. Επί του παρόντος, μόνο δέκα κράτη μέλη πραγματοποιούν επανεγκαταστάσεις προσφύγων σε ετήσια βάση, χωρίς ιδιαίτερο συντονισμό μεταξύ τους. Δεδομένης και της σημερινής κατάστασης στη Βόρειο Αφρική, όπου βρίσκονται μερικά από τα στρατόπεδα προσφύγων, κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική η ενεργοποίηση του προγράμματος επανεγκατάστασης από την ΕΕ.

(Συζήτηση: Τετάρτη)

Pin It

Αφήστε μια απάντηση