Ευχαριστήριο από το ΔΙΕΚ Φλώρινας προς το Τμήμα Η.Μ.Μ.Υ. του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 1 Φεβρουαρίου, 2023

Την Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023 οι καθηγητές και οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» επισκέφθηκαν το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η διεύθυνση του ΔΙΕΚ Φλώρινας, οι καθηγητές και οι καταρτιζόμενοι ευχαριστούν θερμά τους κ. Τσιαμήτρο Δημήτριο Αναπληρωτή καθηγητή και προϊστάμενο του εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών, κ. Στημονιάρη Δημήτριο Αναπληρωτή Καθηγητή και διευθυντή του εργαστηρίου ΑΠΕ και τον κ. Μολασιώτη Βασίλη καθηγητή του εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών για τη φιλοξενία και την εκπληκτική ξενάγηση στα εργαστήρια Ηλεκτρικών Μηχανών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Πολυτεχνικής σχολής όπου οι μαθητές του τμήματος μπόρεσαν να δουν διάφορα μοντέλα ΑΠΕ καθώς και την τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης.

 

TAGGED: Εκπαίδευση,