Ευχαριστήριο ΓΕΛ του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 8 Δεκεμβρίου, 2022

Ευχαριστήριο ΓΕΛ Αμυνταίου

Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο κ. Σμιξιώτη Γεώργιο και το Δ.Σ. του
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου, για την
ευγενική χειρονομία της δωρεάς ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο σχολείο μας.
Η προσπάθεια του συλλόγου να παρέχει διαρκή ηθική και οικονομική
συνδρομή στο σχολείο μας συμβάλει στην ενίσχυση του έργου μας και
δίνει την ευκαιρία στους μαθητές/τριες μας να έχουν καλύτερη μάθηση
και εκπαίδευση.
Η Διευθύντρια
Ζούλα Ευαγγελία

TAGGED: Αμύνταιο, ΓΕΛ Αμυνταίου,