Ευχαριστήριο της Τοπικής Κοινότητας Αναργύρων

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ανάργυροι, 21 Απριλίου 2018

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Τσισμαλίδης και το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου  εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, τον Πρόεδρό της κ. Εμμανουήλ  Παναγιωτάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και όλα τα τοπικά Στελέχη Διοίκησης της ΔΕΗ στην περιοχή μας για την  συμβολή τους και την έμπρακτη υποστήριξη προς την Κοινότητά μας τόσο σε ό,τι αφορά στην κάλυψη των δαπανών  φιλοξενίας οικογενειών σε γειτονικές πόλεις, όσο και την θετική ανταπόκρισή τους σε μικρά και μεγαλύτερα αιτήματα  που αφορούν σε ζητήματα οδικής πρόσβασης, αρδευτικών υποδομών όπως και γενικότερα προβλήματα ομαλής και  εύρυθμης καθημερινής λειτουργίας του οικισμού μας ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αλλά και σε  διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και μετεγκατάστασης.

Θεωρούμε ότι η καλή αυτή συνεργασία της Κοινότητάς μας και της Συντονιστικής Επιτροπής Μετεγκατάστασης με τις  υπηρεσίες και τα στελέχη της ΔΕΗ, όπως και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς θα συνεχιστεί ώστε να υπερβούμε  τις όποιες δυσκολίες προκύπτουν μέχρι την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και  χρονοδιαγραμμάτων απαλλοτρίωσης και μετεγκατάστασης του οικισμού μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση