Ευχαριστήριο του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου προς τη SOLERGON A.E.

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Νοεμβρίου, 2022

Ευχαριστήριο του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου προς τη SOLERGON A.E.

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρία SOLERGON A.E. για την ευγενική χορηγία στο σχολείο μας αναλώσιμων υλικών.
Η διαρκής και σταθερή αρωγή της στο έργο μας αποτελεί λαμπρό παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης και ενδιαφέροντος για την
αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών/τριών μας.

Η Διευθύντρια

Ζούλα Ευαγγελία

TAGGED: Αμύνταιο,