Φλώρινα: Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Φλώρινας λόγω αργίας

Την Τρίτη 14 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η λαική αγορά στην Φλώρινα

Η απόφαση:

Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Φλώρινας λόγω αργίας .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 4497/2017 Άσκηση Εμπορικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις
2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄]«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94 παρ.6 υπό παρ. 32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.
3) Το γεγονός ότι η αργία της εορτής Κοίμησης της Θεοτόκου συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Φλώρινας.
4) Το πρακτικό 1/2018 της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της Π.Ε Φλώρινας με θέμα «Μεταφορά λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Φλώρινας, λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου»
Τις ανάγκες της αγοράς.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Φλώρινας της Τετάρτης 15 Αυγούστου 2018 λόγω αργίας θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα Τρίτη 14 Αυγούστου 2018 σύμφωνα το ανωτέρω 4 σχετικό.
Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Αστυνομικό Τμήμα Φλώρινας
2. Τμήμα Τροχαίας
3. Γραφείο Δημάρχου

Ο ΑΝΤΙΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση