Γ Αντωνιάδης: Άδειες αίθουσες διδασκαλίας σε Σχολές της Φλώρινας και στα περιφερειακά Πανεπιστήμια από τις μετεγγραφές

Άδειες αίθουσες διδασκαλίας σε Σχολές της Φλώρινας και στα περιφερειακά Πανεπιστήμια από τις μετεγγραφές φοιτητών

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Εικόνα ερήμωσης και άδειες αίθουσες διδασκαλίας σε Σχολές και Τμήματα της Φλώρινας, αλλά και όλων των περιφερειακών Πανεπιστημίων, από την εφαρμογή του νόμου για τις μετεγγραφές φοιτητών

Κύριε Υπουργέ,
Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές που πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που ορίζει, να μετεγγράφονται σε Σχολές και Τμήματα πλησίον του τόπου συμφερόντων τους. Με την τελευταία προσθήκη που κάνατε, δίνεται στο φοιτητή η δυνατότητα μετεγγραφής, αν έχει αδελφό/ή που σπουδάζει σε άλλη πόλη.

Λόγω της οικονομικής κρίσης και της μεγάλης μείωσης των οικογενειακών εισοδημάτων, έχει πλέον αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των δικαιούχων μετεγγραφής, με αποτέλεσμα τα περιφερειακά Τμήματα και Σχολές να παρουσιάζουν εικόνα ερήμωσης και να κινδυνεύουν ακόμα και να κλείσουν.

Οι μετεγγραφές φοιτητών είναι ένα σωστό και δίκαιο κοινωνικά μέτρο, ιδίως σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε, εφόσον όμως σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους. Όταν όλοι γνωρίζουμε πως οι φοιτητές των περιφερειακών ΑΕΙ και ΤΕΙ έχουν ως μοναδικό στόχο και όνειρο να μετεγγραφούν σε πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Αυτό το γνώριζαν όλοι εκ ων προτέρων.

Για να είναι σωστό το μέτρο, θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας αύξηση του αριθμού των εισακτέων στα περιφερειακά ΑΕΙ, με παράλληλη μείωση των αντίστοιχων θέσεων εισακτέων στα ΑΕΙ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Προφανώς, στο υπουργείο Παιδείας, κυριαρχεί η προχειρότητα και η έλλειψη σχεδιασμού, με αποτέλεσμα, να μην έχει προβλεφθεί η εικόνα των άδειων περιφερειακών ΑΕΙ και ΤΕΙ που βλέπουμε σήμερα από τη μια και των ασφυκτικά γεμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης από την άλλη που έχουν ως αποτέλεσμα οι αίθουσες διδασκαλίας να μην χωρούν τους φοιτητές. Ας μην ξεχνάμε επίσης πως εκτός από τους φοιτητές, πλέον απουσιάζουν από τις αίθουσες και οι καθηγητές, με τη δυνατότητα που τους δώσατε πλέον να μετακινούνται στα κεντρικά πανεπιστήμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Προτίθεστε να μειώσετε κατά το ήμισυ τον αριθμό των εισακτέων στα κεντρικά Πανεπιστήμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, προχωρώντας σε παράλληλη αύξηση του αριθμού των εισακτέων στα περιφερειακά Τμήματα, ώστε μετά τη χρήση της δυνατότητας μετεγγραφής να εξισορροπηθεί ο αριθμός των εν ενεργεία φοιτητών;
Με ποιόν τρόπο σκέφτεστε να αναπληρώσετε τους εισακτέους της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς που μετεγγράφηκαν στα κεντρικά πανεπιστήμια της Αθήνας και Θεσσαλονίκης αφήνοντας έρημα πλέον τα περιφερειακά ΑΕΙ και ΤΕΙ;

Πότε θα αποφασίσετε επιτέλους να πάρετε πίσω τον καταστρεπτικό για τα περιφερειακά ΑΕΙ νόμο με τον οποίο δίνετε τη δυνατότητα στους καθηγητές να μετακινηθούν στα αντίστοιχα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας έτσι στην εικόνα ερήμωσης των περιφερειακών πανεπιστημίων;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης Αντωνιάδης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση