Γενική συνέλευση στη ΔΙΑΔΥΜΑ

Κατά την Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ στις 24/10/2022, με θέματα τον «Κανονισμό Τιμολογιακής Πολίτικής για το έτος 2023» και τον «Προϋπολογισμό 2023» παρά τις σημαντικές μειώσεις που παρουσίασε η διοίκηση της εταιρεία σε σχέση με την προηγουμένη εισήγηση, ομόθυμα αποφασίστηκε η αναβολή της λήψης της τελικής απόφασης για τα μέσα Νοεμβρίου, προκειμένου να ακολουθήσουν μία σειρά επαφών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με την υπογραφείσα Σύμβαση Σύμπραξη, με στόχο την βελτίωση των υφιστάμενων όρων χρηματοδότησης και την απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών που προβλέπονται σε αυτή.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση