ΓΓΑ Χωρίς Ειδική Αθλητική Αναγνώριση όλων των συμμετεχόντων σωματείων δεν αναγνωρίζεται διάκριση στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα

Η απάντηση στην ΕΠΣ Μακεδονίας για τις προϋποθέσεις εγγραφής αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον Ειδικό Πίνακα της ΓΓΑ που ισχύουν από το 2013

Χωρίς Ειδική Αθλητική Αναγνώριση όλων των συμμετεχόντων σωματείων δεν αναγνωρίζεται «διάκριση» στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα

 

Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ απάντησε στην ΕΠΣ Μακεδονίας, σχετικά με τη χτεσινή της ανακοίνωση για τις προϋποθέσεις εγγραφής αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον Ειδικό Πίνακα της ΓΓΑ. Προϋποθέσεις που ισχύουν από το 2013.

Σημειώνεται ότι η ΕΠΣ Μακεδονίας συμμετείχε στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Μικτών διαθέτοντας Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, όπως και οι ΕΠΣ Αχαΐας και Ηρακλείου, αλλά την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση δεν διέθεταν οι συμμετέχουσες ΕΠΣ Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Θεσσαλίας και Μεσσηνίας.

 

Η απάντηση της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ έχει ως εξής:

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.9 του Ν.2725/99 προϋπόθεση για να αναγνωριστεί η διάκριση στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών είναι

α) η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα,

β) η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.

Περαιτέρω στα ομαδικά αθλήματα γ) ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της διοργάνωσης και

δ) παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών-τριών της ομάδας του –της να μην υπερβαίνει το 20% του αριθμού, των υπό οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών-τριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 8 παρ. 5 «Όπου εφεξής στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση».

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2, περ. στ) της με αρ. πρωτ. 11596/09-05-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1218/20-05-2013) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον Ειδικό Πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του Ν.2725/99 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 38, παρ. 1 και 2 του Ν.4115/2013» για την έκδοση της απόφασης εγγραφής στον ειδικό πίνακα  απαιτείται Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, στην οποία να περιλαμβάνεται «… ο αριθμός των σωματείων περί διακρίσεων που κατακτήθηκαν σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα με αθλητικό σωματείο και η κατά τις κείμενες διατάξεις αθλητική του αναγνώριση (τόσο του σωματείου με το οποίο διακρίθηκε ο αθλητής όσο και των σωματείων που εμφανίζονται στην τελική κατάταξη)».

 

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι προκειμένου να αναγνωριστεί η όποια διάκριση, θεωρείται απαραίτητη εκ του νόμου προϋπόθεση, η οποία δεν μπορεί επ’ ουδενί να παρακαμφθεί, τα σωματεία που συμμετέχουν στην επίμαχη διοργάνωση να διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.2725/99 και ως εκ τούτου εν προκειμένω δεν χωρεί λανθασμένη ενημέρωση από τους υπαλλήλους της ΓΓΑ, οι οποίοι ορθώς εφαρμόζουν το νόμο».

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση