Γίνε Ερευνητής στο Istorima. Ευκαιρία Απασχόλησης για νέους και στην Καστοριά

Ημ/νία Ανάρτησης: 16 Μαρτίου, 2023

Το Istorima είναι μία Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό τη δημιουργία ενός μεγάλου αρχείου προφορικών ιστοριών της Ελλάδας και την προσφορά προσωρινής απασχόλησης σε νέους. Το Istorima πραγματοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Ενίσχυση και Επανεκκίνηση των Νέων.

Ερευνητής Istorima

Ο κάθε Ερευνητής καταγράφει προφορικές ιστορίες και διηγήσεις στον τόπο διαμονής του, παλιές και σύγχρονες, πάνω σε θέματα ιστορικά, τοπικά, από ένα εύρος θεμάτων (archive.istorima.org). Κάποιες συνεντεύξεις θα ορίζονται θεματικά από το Ιstorima, ενώ κάποιες θα είναι προσωπική σας επιλογή. Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Εύρεση αφηγητή και ιστορίας
Ηχητική καταγραφή της ιστορίας μέσω του εξοπλισμού που παρέχεται
Εισαγωγή στοιχείων της ιστορίας σε ηλεκτρονική φόρμα
Περίληψη και απομαγνητοφώνηση της ιστορίας
Συλλογή 30 προφορικών ιστοριών στο διάστημα των 6 μηνών
Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ημερίδες

TAGGED: Εργασία, Καστοριά,