Η Π.Ε. Φλώρινας για την απάντηση των ΕΛΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Φλώρινα 1 Απριλίου 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

 

Αρνητική ήταν η απάντηση της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ –Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής στο αίτημα του Συλλόγου Περιβάλλοντος Πολιτισμού & Ποιότητας Ζωής –Πληττομένων Βεύης, η οποία κοινοποιήθηκε και στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

Η απάντηση, η οποία φέρει ημερομηνία την 29η-3-2011, υπογράφεται από τον Δ/ντη Νίκο Φραγκούλη έχει ως εξής:

 

« ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Μονάδων Δικτύου Λιανικής».

Απαντώντας στην 08/04-03-2011 επιστολή σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ), σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, είναι ο Φορέας Παροχής Καθολικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα.

Ο ΕΛΤΑ, ο οποίος λειτουργεί σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, σύμφωνα με τους κανόνες της οικονομίας, αναπτύσσει και υποστηρίζει το Ταχυδρομικό Δίκτυο με συγκεκριμένα κριτήρια.

Ειδικότερα, ο ΕΛΤΑ παρακολουθεί πανελλαδικά τις δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές και διοικητικές αλλαγές που συντελούνται, αξιολογεί τα νέα δεδομένα και όπου απαιτείται, επαναπροσδιορίζει και επανασχεδιάζει τον τρόπο λειτουργίας του Ταχυδρομικού Δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει τα Ταχυδρομικά Καταστήματα, τα Ταχυδρομικά Πρακτορεία, τους Αγροτικούς Διανομείς κλπ, στοχεύοντας πάντα στη βέλτιστη Ταχυδρομική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και το Ταχυδρομικό Κατάστημα Βεύης του Δήμου Φλώρινας, με στόχο ο ΕΛΤΑ, ως ο Φορέας Καθολικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, να διασφαλίζει πάντοτε την ποιοτική εξυπηρέτηση σε όλους τους κατοίκους της περιοχής.»-

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό το «δούλεμα» συνεχίζεται, η υποκρισία περισσεύει και η αποψίλωση της ακριτικής περιοχής μας καλά κρατεί. Τα κριτήρια με τα οποία –υποτίθεται πως- λειτουργεί ο ΕΛ.ΤΑ. είναι καθαρά Αθηνοκεντρικά, αντικοινωνικά και αντιπαραγωγικά.

Οι αντιφάσεις στην απάντηση πασίδηλες με αποκορύφωμα το «…είναι ο Φορέας Καθολικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα» – «λειτουργεί σε ανταγωνιστικό περιβάλλον»…

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

Pin It

Αφήστε μια απάντηση