Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας στο πρόγραμμα Ελλάδα-Αλβανία Ι2007-2013.

HLIADHS1

 

Θέματα:1. Υποβολή προτάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας στο πρόγραμμα Ελλάδα-Αλβανία ΙΡΑ Cross-Border 2007-2013.

2. Ορισμός εκπροσώπου της Π.Ε.Φλώρινας στο Συμβούλιο Δημοσίων έργων.

 

Α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί διασυνοριακά προγράμματα με σκοπό την εξάλειψη διαφορών που οφείλονται αποκλειστικά στην ύπαρξη συνόρων και την προώθηση κοινών πολιτισμικών, ιστορικών, φυσικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το Ελλάδα-Αλβανία IPA Cross –Border 2007-2013, που αποτελεί την νέα ονομασία των προγραμμάτων INTERREG.

Στις επιλέξιμες περιοχές είναι από την χώρα μας και οι σημερινές Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Φλώρινας και κατά ένα ποσοστό η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

Οι άξονες του Προγράμματος είναι:

  1. Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης
  2. Προώθηση και βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος, των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

Tα έργα τα οποία επεξεργάσθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και εισηγήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Γιάννης Αντωνιάδης κατά την έκτακτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, που συγκλήθηκε στην Κοζάνη την 3-3-2011 είναι:

  1. Δομή υποστήριξης Διασυνοριακής Επιχειρηματικότητας.
  2. PROMETHEAS: Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω μιας στρατηγικής ολιστικής προσέγγισης.
  3. Σχέδιο δράσης για την ανάδειξη της διασυνοριακής περιοχής σε ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό TOUR-ACT
  4. Σύστημα Τηλεματικής παρακολούθησης υδάτων (ποιοτικών και ποσοτικών).
  5. Προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές για την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
  6. Ψηφιοποίηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και διασυνοριακής περιοχής Δυτικής Μακεδονίας και Κορυτσάς.
  7. Διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων με χρήση δορυφορικών συστημάτων.

–          Η διάρκεια του κάθε μέτρου είναι 18 μήνες.

–          Συνολικό ύψος προϋπολογισμού: 3.972.145,62 ευρώ.

–          Τρία έργα τα οποία πρότεινε η μείζων μειοψηφία εμπεριέχονται στα εγκριθέντα.

 

Β. Τα Νομαρχιακά Συμβούλια Δημοσίων Έργων εξακολουθούν να λειτουργούν με την σύνθεση την οποία είχαν την 31-12-2010, μέχρι την συγκρότηση των νέων Περιφερειακών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων.

Ως εκ τούτου, το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά την συνεδρία της 3-3-2010, όρισε τον περιφερειακό σύμβουλο Ευαγγέλου Χρήστο ως εκπρόσωπό του στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας με αναπληρωτή τον περιφερειακό σύμβουλο Χρήστο Ναούμ.-

Pin It

Αφήστε μια απάντηση