Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η Δ.Ε.Ε.Π. Φλώρινας αποφάσισε την διαγραφή της Ελένης Γυρίκη

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Αυγούστου, 2023

Σας κοινοποιούμε την απόφαση της Γραμματείας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας με αριθμό  616/29/08/2023

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 8.
  2. Τον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας και ειδικότερα το

άρθρο 13.

  1. Την από 14.07.2023 ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με την απόφασητου Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος για τη στήριξη των υποψηφίων Περιφερειαρχών.
  2. Τις ιδεολογικές αρχές και τις θέσεις του κόμματος.

 

Αποφασίζεται

Η έκπτωση της Γυρίκη Ελένης από τα αξιώματα της Γραμματέως της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (Δ.Ε.Ε.Π.) Φλώρινας και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ε.Π. Φλώρινας, καθώς και η απώλεια των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιώματα, έπειτα από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της για το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, παρά την ανακοίνωση της στήριξης του κόμματος προς τον νυν Περιφερειάρχη.

 

Για τη ΔΕΕΠ Φλώρινας

Ο Πρόεδρος

                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

TAGGED: ΔΕΕΠ Φλώρινας, Δήμος Αμυνταίου, Φλώρινα,