Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών για τη δημιουργία Μεγάλου Σταθμού Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου

Ημ/νία Ανάρτησης: 1 Ιουλίου, 2024

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», ανακοινώνει την έναρξη εργασιών για τη δημιουργία Μεγάλου Σταθμού Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του πανελλαδικού έργου Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ), θα δημιουργηθούν πανελλαδικά 7 (επτά μεγάλοι) Σταθμοί Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ), εκ των οποίων οι δύο, θα βρίσκονται εντός της 3ης Υγειονομικής περιφέρειας, και συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο».

TAGGED: Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, Πτολεμαΐδα,