Η Ελληνική Στατιστική Αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξη τους στο  Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών

Ημ/νία Ανάρτησης: 3 Φεβρουαρίου, 2023

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την ένταξη τους στο  Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών  περιόδου Ιανουαρίου   –  Αυγούστου  2023 . Οι αιτήσεις , για την εγγραφή στο νέο Μητρώο ΙΣ, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους  μόνον   ηλεκτρονικά  στη ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ . η Αίτηση αποτελεί  παράλληλα υπεύθυνη δήλωση για όλα τα αναφερόμενα σε αυτήν

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνεται από την 12Η ωρα της 3η Φεβρουαρίου 2023εως και την 24η ΩΡΑ Της 6Ης  Μαρτίου 2023 στην Ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο

 αναλυτικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ο Προϊστάμενος

Πολοζιάνης Κωνσταντίνος         

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Εργασία, Φλώρινα,