Η Κατασκευαστική εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ με έδρα την Φλώρινα ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπάλληλο γραφείου για το τμήμα Προμηθειών & Συντήρησης Εξοπλισμού

Η Κατασκευαστική εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ με έδρα την Φλώρινα ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπάλληλο γραφείου για το τμήμα Προμηθειών & Συντήρησης Εξοπλισμού.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την συγκεκριμένη θέση είναι τα παρακάτω :

  • Φύλο : Άντρας.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
  • Γνώσεις Μηχανολογίας αυτοκινήτων.
  • Γνώση Microsoft Office.
  • Γνώση Αγγλικών.
  • Άδεια ικανότητας οδήγησης.
  • Επιθυμητή εμπειρία.
  • Δεξιότητες: Επικοινωνία, ομαδικότητα, προγραμματισμός, κριτική σκέψη, λήψη αποφάσεων, υπευθυνότητα, επίλυση προβλημάτων, οργανωτικό πνεύμα.

 

Η θέση απασχόλησης αφορά το υποκατάστημά (Εγκατάσταση Λατομείου-Ασφαλτικού) της εταιρείας στην Βεύη Φλώρινας.

 

Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές καθώς και μόνιμη εργασία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο παρακάτω email : finance@ergonate.com.gr.

Υπεύθυνη επικοινωνίας : κ. Δάμου Μένη

Pin It

Αφήστε μια απάντηση