Η σύνθεση του Προεδρείου και των Επιτροπών του δήμου Αμυνταίου

amyntaio-djmos-logo-3Μετά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου για την εκλογή μελών Προεδρείου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκλέχθηκαν οι εξής:
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μωϋσιάδης Κων/νος
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Μπούτσκου Λεμονιά
Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ταμήλιας Αλέξανδρος

Τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικά Μέλη:
1. Ταμήλιας Αλέξανδρος από την πλειοψηφία
2. Ρακόπουλος ΄Αγγελος από την πλειοψηφία
3. Χαριτίδης Ευθύμιος από την πλειοψηφία
4. Νάτσης Ιωάννης από την πλειοψηφία
5. Γεώργου Τρύφων από την μειοψηφία
6. Παπαχρήστου Νικόλαος από την μειοψηφία

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Χατζητιμοθέου Ιωάννης από την πλειοψηφία
2. Ιωαννίδου Ελένη από την πλειοψηφία
3. Δεληγιαννίδης Ευστάθιος από την πλειοψηφία
4. Παπαθανασίου Κων/νοςαπό την μειοψηφία
5. Μπάντης Ιορδάνης από την μειοψηφία
Τέλος τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τακτικά Μέλη:
1. Ιωάννου Χρήστος από την πλειοψηφία
2. Ακριτίδης Ευάγγελος από την μειοψηφία
3. Θεοδώρου Απόστολος από την μειοψηφία,
4. Καραγιαννίδης Σάββας από την πλειοψηφία
5. Βολιώτης Αργύριος από την πλειοψηφία
6. Τσαχειρίδης Σπύρος από την πλειοψηφία

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Λάζης Δημήτριος από την πλειοψηφία
2. Αβραμίδης Ιωάννης από την πλειοψηφία
3. Γοράντη Ειρήνη από την πλειοψηφία
4. Παπαθανασίου Κων/νος από την μειοψηφία
5. Κόλκας Παναγιώτης από την πλειοψηφία

Pin It

Αφήστε μια απάντηση