Η Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συμμετέχει ως εταίρος σε Σύμπραξη Erasmus+

Η Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συμμετέχει ως εταίρος σε Σύμπραξη Erasmus+ με τίτλο: Digital Erasmus Museum Learning (ErasMUSeum) και αριθμό σύμβασης: 2020-1-SE01-KA227-SCH-092462. Οι συνεργαζόμενοι φορείς της σύμπραξης είναι: Paradisskolan, Συντονιστικό σχολείο (Σουηδία), Misak-i Milli Ortaokulu (Τουρκία), Colegiul National de Arta “George Apostu” (Ρουμανία), INERCIA DIGITAL SL (Ισπανία) και Anamur ilce Milli Egitim Mudurlugu (Τουρκία).

Η σύμπραξη ErasMUSeum έχει ως σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις συνεργαζόμενες περιοχές με ανοιχτές και καινοτόμες πρακτικές, πλήρως ενταγμένες στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, οι οποίες αφενός προάγουν την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, αφετέρου ενισχύουν την αναγνώριση των αξιών του πολιτισμού, την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα πολιτισμικής κληρονομιάς και την ενίσχυση της κοινής αίσθησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Η συνεργασία αυτή αντιμετωπίζεται ως κοινωνική και παιδαγωγική πρόκληση με προστιθέμενη αξία για την εκπαίδευση, καθώς φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε παιδαγωγικές προσεγγίσεις, στις οποίες η τεχνολογία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο: διδασκαλία με MOOC με στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και πρακτικών των εκπαιδευτικών κατά τη δημιουργία σεναρίων μάθησης, e-βιβλία με ενσωματωμένους κωδικούς QR και εικονικά μουσεία.

Οι εικονικοί επισκέπτες με τη χρήση smartphones ή tablets καθώς και τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας (VR) ή Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) θα βελτιώσουν την εμπειρία τους, ενώ παράλληλα θα αλληλοεπιδρούν με άλλους χρήστες, πριν ή μετά την επίσκεψη, μέσω διαδικτυακών καναλιών. Οι εικονικοί αυτοί χώροι, διαθέσιμοι σε ένα ευρύτερο κοινό, θα λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων, εξάσκηση στη χρήση φορητής μάθησης, ενίσχυση της δημιουργικότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων.

Η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών «μετατρέπει» τους χώρους πολιτισμού σε εκπαιδευτικούς χώρους, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συνδυάσουν παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας με τη σύγχρονη ψηφιακή τάξη, προσφέροντας πρόσβαση και υπηρεσίες με ποικίλους τρόπους (συμμετοχικές δραστηριότητες, διαδραστικές εκθέσεις, ψηφιακές ξεναγήσεις, online πληροφορίες), ενώ παράλληλα εξυπηρετεί την εκπαιδευτική στοχοθεσία.  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός με άξονα την πολιτισμική κληρονομιά και τις Τέχνες μπορεί να προσφέρει μαθησιακές ευκαιρίες, βελτίωση αντιλήψεων και δεξιοτήτων, ανταλλαγή εμπειριών, ενώ παράλληλα ενισχύει τα κίνητρα μάθησης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Της Στέγης Φιλοτέχνων Φλώρινας – Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ν. Τσώκας

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση