Ειδικό σήμα για τις επιχειρήσεις αγροτουρισμού

agrotourismos-katalima
Με την ενσωμάτωση του θεσμικού πλαισίου για τον τουρισμό υπαίθρου και τον αγροτουρισμό θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του θερινού τμήματος της Βουλής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού για την απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.

Το θεσμικό πλαίσιο που κατατέθηκε με τη μορφή τροπολογίας από βουλευτές προσδιορίζει τη μορφή των επιχειρήσεων αγροτουρισμού και τη δυνατότητα διάθεσης αγροτικών προϊόντων από αυτές, ενώ προβλέπει τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού από το υπουργείο Τουρισμού. Ειδικότερα, θεσμοθετούνται τα αγροκτήματα εντός των οποίων η αγροτουριστική δραστηριότητα αφορά αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή εστίασης. Επίσης, ορίζεται το καλάθι αγροτικών προϊόντων το οποίο περιλαμβάνει επιλεγμένα διατροφικά προϊόντα. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υποχρεούνται να προσφέρουν προς κατανάλωση προϊόντα από το καλάθι αγροτικών προϊόντων ή και προϊόντα οικοτεχνίας. Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες επίδειξης, ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δραστηριότητες που προωθούν την επαφή του τουρίστα με την αγροτική ζωή, τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή, τη γαστρονομία, τη γευσιγνωσία και την οινογνωσία.

Το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού είναι αόριστης ισχύος. Η συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού, πέραν της αρχικής διαπίστωσής της, ελέγχεται και διαπιστώνεται τουλάχιστον ανά τριετία από την υπηρεσία η οποία το χορηγεί. Η τροπολογία προβλέπει ότι οποιοδήποτε εισόδημα επαγγελματία αγρότη προέρχεται από τον αγροτουρισμό δηλώνεται και φορολογείται ως αγροτικό εισόδημα, εφόσον το εισόδημα που προέρχεται από αγροτουριστική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 50% του ετήσιου ατομικού εισοδήματος του.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση