Ημερίδα στο Αμύνταιο με θέμα: «Μάρκετινγκ, προώθηση & εξωστρέφεια των οινικών προϊόντων»

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Οκτωβρίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Αμυνταίου, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην Ενημερωτική
Ημερίδα με θέμα: «Μάρκετινγκ, προώθηση & εξωστρέφεια των οινικών προϊόντων», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου.

Η Ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου WINCOME του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής

Συνεργασίας INTERREG IPA II CBC PROGRAMME “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒ ΙΙ) (85%)
και από Εθνικούς Πόρους (15%).
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

TAGGED: Αμύνταιο,