Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ημιαγωγοί: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει νομοθεσία για την ενίσχυση της βιομηχανίας μικροτσίπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημ/νία Ανάρτησης: 12 Ιουλίου, 2023

Τα σχέδια για την διασφάλιση διάθεσης μικροτσίπ στην ΕΕ, που θα ενισχύσουν την παραγωγή και την καινοτομία και θα θεσπίσουν έκτακτα μέτρα κατά των ελλείψεων, εγκρίθηκαν από το ΕΚ την Τρίτη.
Η νέα νομοθεσία, που έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις στον τομέα των μικροτσίπ στην Ευρώπη, μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης και της αναγνώρισης της κρίσιμης σημασίας τους μέσω του λεγόμενου «καθεστώτος υψίστης εθνικής σημασίας». Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν επίσης από την αυξημένη στήριξη, ιδίως στον τομέα του σχεδιασμού των μικροτσίπ, προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία.

Η νομοθεσία θα στηρίξει έργα που ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων και της ανάπτυξης της παραγωγικής ικανότητας. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου, οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν 3,3 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία που σχετίζονται με τα μικροτσίπ. Θα δημιουργηθεί επίσης ένα δίκτυο από «κέντρα ικανοτήτων» για την αντιμετώπιση του ελλείματος δεξιοτήτων στην ΕΕ και την προσέλκυση νέων ταλέντων για έρευνα, σχεδιασμό και παραγωγή.
Μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων εφοδιασμού

Θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων, μέσω του οποίου η Επιτροπή θα αξιολογεί τους κινδύνους για τον εφοδιασμό της ΕΕ με ημιαγωγούς. Οι δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης στα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση πανευρωπαϊκής προειδοποίησης για την έλλειψη.
Ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εφαρμόσει μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως η ιεράρχηση της προσφοράς προϊόντων που πλήττονται ιδιαίτερα από την έλλειψη, ή η πραγματοποίηση κοινών αγορών για τα κράτη μέλη. Οι ευρωβουλευτές βελτίωσαν περαιτέρω το σύστημα με την εισαγωγή ενός εργαλείου χαρτογράφησης που θα συμβάλει στον εντοπισμό πιθανών σημείων συμφόρησης στον εφοδιασμό. Τα μέτρα αυτά θα αποτελέσουν την έσχατη λύση σε περίπτωση κρίσης στον τομέα των ημιαγωγών.

Το Κοινοβούλιο στήριξε επίσης τη θέσπιση διατάξεων για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με στρατηγικούς εταίρους και για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να εξασφαλιστούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και προστασία για τον τομέα της ΕΕ.

ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΕΕ
Δηλώσεις
Ο εισηγητής Dan Nica (Σοσιαλιστές, Ρουμανία) δήλωσε: «Με την ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη θέση της ΕΕ στο παγκόσμιο τοπίο των ημιαγωγών και να αντιμετωπίσουμε τα τρωτά σημεία στις αλυσίδες εφοδιασμού που εκτέθηκαν από την πανδημία. Θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη επιρροή και να είμαστε ηγέτες, έτσι έχουμε εξασφαλίσει 3,3 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την τεχνολογική ικανότητα και εφαρμόζουμε μέτρα για την καταπολέμηση πιθανών ελλείψεων. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις στη βιομηχανία ημιαγωγών, δίνοντας προτεραιότητα στη στρατηγική αυτονομία, την ασφάλεια και ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον.»
Επόμενα βήματα
Η νομοθεσία εγκρίθηκε με 587 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 38 αποχές. Θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο των Υπουργών προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

 

TAGGED: Ευρωπαική ένωση,