Κατάρτηση του προγράμματος ενίσχυσης επιχειρηματικών Δράσεων για το έτος 2024

Ημ/νία Ανάρτησης: 12 Σεπτεμβρίου, 2023

Η Αντιπεριφέρεια Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας προκειμένου να καταρτίσει το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Δράσεων για το έτος 2024, καλεί τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να δηλώσουν μέσω των Επιμελητηρίων στα οποία υπάγονται, τις εκθέσεις στις οποίες θέλουν να συμμετάσχουν.

Επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας με τις προτεινόμενες εκθέσεις. Στην περίπτωση που υπάρχουν εκθέσεις οι οποίες δεν συγκαταλέγονται στον προτεινόμενο κατάλογο και υπάρχει προθυμία για συμμετοχή, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης επιπλέον προτάσεων.

 δείτε το αρχείο των εκθέσεων

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

TAGGED: Δυτική Μακεδονία,